2018-02-07 12:01:00

REFERENTNA ZBIRKA

Budući da učenici u 3. razredu prema Planu i programu za Hrvatski jezik, uče o referentnoj zbirci i uporabi enciklopedija, a zadaća je suvremene školske knjižnice biti potpora obrazovnim ciljevima i zadaćama nastave, održan je sat o KORIŠTENJU ENCIKLOPEDIJAMA kao izvoru znanja, u suradnji sa učiteljicom Anitom Krznarić i učenicima 3. a razreda.

Učenici su upoznati sa referentnom zbirkom (što je referentna zbirka, koje knjige joj pripadaju, čemu služe i kako se njima koristiti), kako se koristiti raznim vrstama enciklopedija, kako pronaći traženu informaciju služeći se kazalom i abecednim redom.

Učenici su imali priliku samostalno istraživati i imati stvaralačko iskustvo pri uporabi novih informacija što i je temelj uspješnog učenja. Zanimljivo je bilo gledati kako marljivo rade u skupinama i kako se gorljivo trude pokazati svoje znanje u natjecanju u kvizu.


Osnovna škola Matija Antun Reljković Cerna